Den gennemsnitlige udgift er udregnet af VIVE ved hjælp af Kommunernes Landsforenings (KL) beregningsmodel for specialundervisning i specialklasse 2022, som kan hentes via følgende link, mellemkommunal betaling

Beregningsantagelserne: Elever i en specialklasse modtager 900 klokketimers undervisning årligt, mens en lærers årlige undervisningstimer er 742 klokketimer. Samtidig antages det at der i gennemsnit går 7 elever i en klasse med 2 lærere.

Pris opdelt på stat, region og kommune:

  • Stat: 0 kr. pr. uge.
  • Region: 0 kr. pr. uge.
  • Kommune: 4.638 kr. pr. uge.

Kilde til pris og antagelser: VIVE

Grundet stor variation i de enkelte kommuner ift. specialundervisningsudgifter, anbefales det at man som bruger tager stilling til enhedsprisen i beregningsmodulet.

For mere information om specialundervisning, kan henvises til følgende materiale: