Abstract

This analysis provides evidence that quality of daycare affects parents’ employment on both the extensive and the intensive margin. The findings suggest that a lower number of children per childcare worker increase the employment probability of parents after having a child. Furthermore a higher share of educated caregivers among the childcare workers increases employed mothers probability of being fulltime employed. There is no significant effect of parents’ cost of daycare on their employment probability but the findings do suggest that higher price increases employed father’s probability of working full time.

Studiedesign
Regression
Dansk studie
Ja
Nordiske studier
Nej
Fuld reference
Kjeldsen MM (2018). Effekten af børnepasningens pris og kvalitet på forældrenes arbejdsudbud. De Økonomiske Råds Sekretariat, Arbejdspapir 2018:1.
DOI
NA
Investeringsdetalje Målgruppe Køn Effektmål overordnet Effektmål detaljeret Effekt Signifikant Enhed
Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Samlet Beskæftigelse Andel uger i beskæftigelse, mødre, pct. point 0,02 Nej Ikke standardiseret
Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Samlet Beskæftigelse Andel uger i beskæftigelse, fædre, pct. point -0,01 Nej Ikke standardiseret
Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Samlet Beskæftigelse Andel fuldtidsbeskæftiget, mødre, pct. point 0,16 Ja Ikke standardiseret
Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Samlet Beskæftigelse Andel fuldtidsbeskæftiget, fædre, pct. point 0,03 Nej Ikke standardiseret