REFUD

Regnemodel for Uddannelsesinvesteringer

Med REFUD kan kommuner og andre aktører nu også foretage skøn over de mulige økonomiske konsekvenser, når der lokalt skal træffes beslutninger om større investeringer i dagtilbud og grundskolen.

AKTUELT

REFUD er opdateret og udvidet med to nye investeringer

Børne- og Undervisningsministeriet har opdateret Regnemodel for Uddannelsesinvesteringer (REFUD). Modellen stilles frit til rådighed for kommuner og andre interesserede, der ønsker at mere viden om de budgetøkonomiske konsekvenser af at investere i dagtilbud og grundskolen.

Den nyeste udgave af REFUD gør det muligt at foretage budgetøkonomiske beregninger af yderligere to uddannelsesinvesteringer, der begge vedrører lærernes undervisningskompetencer. Derudover opdateres modulets funktionalitet, og det er nu muligt at foretage brugerdefinerede beregninger.

REFUD er udviklet i et samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) med udgangspunkt i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

REFUD er stadig under udvikling og opdateres løbende med ny viden og beregninger. Følg med her på siden.