REFUD

Regnemodel for Uddannelsesinvesteringer

Med REFUD kan kommuner og andre aktører nu også foretage skøn over de mulige økonomiske konsekvenser, når der lokalt skal træffes beslutninger om større investeringer i dagtilbud og grundskolen.

AKTUELT

REFUD gøres offentligt tilgængelig

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør Regnemodel for Uddannelsesinvesteringer (REFUD). Modellen stilles frit til rådighed for kommuner og andre interesserede, der ønsker at mere viden om de budgetøkonomiske konsekvenser af at investere i dagtilbud og grundskolen.

Hvad er de budgetøkonomiske konsekvenser af at have to lærere til stede i bestemte klasser eller reducere klassekvotienten i kommunen? Det spørgsmål, og mange flere, kan kommunerne nu få understøttende viden om og inspiration til beregninger af i Børne- og Undervisningsministeriets nye regnemodel.

REFUD er udviklet i et samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) med udgangspunkt i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

REFUD er stadig under udvikling og opdateres løbende med ny viden og beregninger. Følg med her på siden.