REFUD

Regnemodel for Uddannelsesinvesteringer

Med REFUD kan kommuner og andre aktører nu også foretage skøn over de mulige økonomiske konsekvenser, når der lokalt skal træffes beslutninger om større investeringer i dagtilbud og grundskolen.

AKTUELT

REFUD gøres offentligt tilgængelig

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør Regnemodel for Uddannelsesinvesteringer (REFUD). Modellen stilles frit til rådighed for kommuner og andre interesserede, der ønsker at mere viden om de budgetøkonomiske konsekvenser af at investere i dagtilbud og grundskolen.

Hvad er de budgetøkonomiske konsekvenser af at have to lærere til stede i bestemte klasser eller reducere klassekvotienten i kommunen? Det spørgsmål, og mange flere, kan kommunerne nu få understøttende viden om og inspiration til beregninger af i Børne- og Undervisningsministeriets nye regnemodel.

REFUD er udviklet i et samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) med udgangspunkt i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Alle der arbejder i velfærdens frontlinje ved, at det kan betale sig at investere i mennesker. At det ikke kun er en udgift, når man ansætter flere lærere eller ændrer klassekvotienten. For det vil nemlig føre til større fagligt udbytte, bedre trivsel, mindre behov for anden hjælp og støtte - og dermed selvfølgelig en alt i alt mindre bumlet skolegang for den enkelte elev. Og derfor vil der allerede på kort sigt være positive økonomiske effekter af investeringen. Med det nye værktøj giver vi nu et mere retvisende billede af de samlede effekter af at investere i velfærden.

REFUD er stadig under udvikling og opdateres løbende med ny viden og beregninger. Følg med her på siden.