Prisen er beregnet som en sum af udgifterne til politi, anklagemyndighed, forsvar og bistandsadvokat samt domstole.
Udgifterne til politi og anklagemyndighed er beregnet som vægtede gennemsnit af udgifterne pr. tiltale fra Justitsministeriet (2018) af tre typer sager: 'manddrab, forsøg på manddrab og brandstiftelse', 'seksualforbrydelser' (kun anklagemyndighed) samt 'vold'. Vægtene er beregnet pba. antallet af afgørelser i 2020 fra statistikbanken.dk/STRAF40.
Udgifterne til forsvars- og bistandsadvokat er hentet fra Rambøll (2012).
Udgifterne til domstole er beregnet som et vægtet gennemsnit af prisen pr. sag fra Justitsministeriet (2018) for fire typer sager: 'nævnesag', 'domsmandssag', 'tilståelsessager' samt 'sager uden domsmænd'. Vægtene er beregnet pba. antallet af straffesager i 2020 (gennemsnit af afsluttede og almindelige) opgjort i domstolenes statistik over straffesager.

Pris opdelt på stat, region og kommune, fremskrevet fra 2021-pris:

  • Stat: 63.093 kr. pr. dom. 
  • Region: 0 kr. pr. dom. 
  • Kommune: 0 kr. pr. dom. 

Kilde til priser: VIVE (Jacobsen og Ibsen, 2021) tabel 2.1 og 2.2 , som er beregninger pba. Justitsministeriet (2018), statistikbanken.dk/STRAF40 for 2020, Rambøll (2012) og domstolenes statistik over straffesager.