Formål

Formålet med REFUD er at synliggøre de kortsigtede økonomiske konsekvenser på tværs af stat, region og kommuner ved at investere i dagtilbud og grundskolen. Derved bidrager REFUD til et mere kvalificeret beslutningsgrundlag, når der lokalt skal træffes beslutninger om at investere i et konkret område. Desuden bidrager REFUD til at understøtte vidensdagsordenen ved at udstille og konsolidere effektviden af høj kvalitet. 

Beskrivelse

REFUD er udviklet for midler afsat med satspuljeaftalen fra 2019 til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Modellen er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) på foranledning af Børne- og Undervisningsministeriet og stilles frit til rådighed til alle med interesse i området.

REFUD indeholder syv større investeringer i de overordnede rammer for dagtilbud og grundskolen. Investeringer, der kan se dyre ud på kort sigt, men vil måske være knap så dyre, når man medregner de mulige økonomiske konsekvenser.   

REFUD indeholder overordnet to dele, som kan anvendes uafhængigt af hinanden:

  • En vidensdatabase, der indeholder og udstiller aktuelt bedste viden om danske og internationale effektstudier for de syv investeringer, der indgår i modellen.
  • Et beregningsmodul, der beregner skøn over de mulige økonomiske konsekvenser af en konkret investering over en 4-årig periode ud fra brugerens input og forskellige forudsætninger.

refud

Du kan læse mere om de to dele ved at klikke på de respektive links ovenfor.