REFUD's vidensdatabase indeholder effekter på mange forskellige udfald, fx testresultater, uddannelse, trivsel, sprog, fravær og kriminalitet. Disse effektstørrelser måler effekten af en given uddannelses- eller dagtilbudsinvestering på det givne effektmål. Under "Effektsøgning" kan du, for en given investering, aflæse de konkrete effektstørrelser på de konkrete effektmål i kolonnen "Effekt". Disse effektstørrelser kan både være positive og negative.

For at opnå sammenlignelighed mellem studier med forskellige effektmål, beregnes såkaldte standardiserede effektstørrelser, hvor det er muligt. Hvis effektstørrelsen er standardiseret betyder det, at effekten måles som andelen af standardafvigelsen på effektmålet. Således angiver en standardiseret effektstørrelse, om effekten er stor eller lille relativt til den 'normale variation' på effektmålet. Eksempelvis betyder en standardiseret effektstørrelse på 0,01, at elevernes læsning gennemsnitligt forbedres med 1 %. som konsekvens en konkret investering. For yderligere detaljer om beregning af standardiserede effektstørrelser, se dokumentationsrapporterne

Kun standardiserede effekter fra vidensdatabasen kan anvendes i REFUD's beregningsmodul. Ved at klikke på et givent studie under "Studiesøgning" eller en given effekt under "Effektsøgning", kan du se om effekterne er standardiserede eller ej.

I REFUD's beregningsmodul omregnes de standardiserede effektstørrelser derudover til standardiserede helårseffekter. Denne omregning svarer til, at investeringen gives hele året og foretages, fordi visse effektstørrelser er målt som konsekvens af kortere investeringer. I beregningsmodulet justeres disse helårseffekter herefter til intensiteten af din konkrete beregning.