Formålet med analyserne er at bidrage med ny viden om uddannelsesinvesteringerne i REFUD for derigennem at vidensunderbygge beregningerne i modellen.

Analyserne vil typisk være effektmålinger baseret på registerdata med relevans for uddannelsesinvesteringer i REFUD. Det kan fx være opfølgende analyser på tidligere analyser, der er gennemført i regi af Børne- og Undervisningsministeriet, som udbygges med modelrelevante effektmål. 

Analyserne gennemføres typisk af medarbejdere i Børne- og Undervisningsministeriet eller på bestilling af Børne- og Undervisningsministeriet. 

Analyserne vil løbende blive udgivet her på hjemmesiden, og studieresultaterne kan findes i vidensdatabasen under de konkrete uddannelsesinvesteringer.

 

Hent udgivelser: