I vidensdatabasen kan du finde og sammenligne effekterne af forskellige større investeringer i dagtilbud og grundskolen. Du kan også fremsøge centrale effektstudier.  Du finder vidensdatabasen under de enkelte uddannelsesinvesteringer.

Den effektviden du finder i vidensdatabasen anvendes direkte i modelberegningerne, men giver også et overblik over og en forståelse af, hvad der virker på børne- og undervisningsområdet samt inspiration til udarbejdelsen af ny viden. Vidensdatabasen indeholder i første version mere end 700 effektestimater og 100 centrale studier. 

Her kan du læse om, hvordan du fortolker effekterne i vidensdatabasen.

Vidensdatabasen henvender sig til dig, som er praktiker, politiker, journalist eller embedsmand med interesse i hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt i dagtilbud og grundskolen. En anden vigtig målgruppe for vidensdatabasen er forskere og studerende, som kan anvende databasen i forbindelse med litteratursøgning og afdækning af specifikke videnshuller. På den måde kan vidensdatabasen bidrage til, at der frembringes ny viden på området.

Vidensdatabasen opdateres løbende af Børne- og Undervisningsministeriet. Du kan se hvornår vidensdatabasen sidst er opdateret hvor du foretager din studiesøgning.  

Her kan du læse om, hvordan studierne udvælges til vidensdatabasen.

Børne- og Undervisningsministeriet udgiver løbende analyser, hvor der sættes fokus på effekterne af uddannelsesinvesteringer i REFUD.

Her kan du finde alle udgivelserne.

En opdatering af vidensdatabasen kan give anledning til en ny sammenvægtning af effektviden i beregningsmodulet i REFUD. 

Her kan du læse om, hvordan effektviden i vidensdatabasen anvendes i beregningsmodulet.