Studie ID Term ID Kilde Investeringsdetalje Målgruppe Overordnet effektmål Effektmål detaljeret Køn Effekt Signifikant Studiedesign Enhed Dansk
361 1 Murawski og Swanson (2001) En lærer og en ikke-lærer udd. i klasse i alle lektioner 0. til 9. klasse Testresultater Testresultater, læsning, 0. til 9. klasse Samlet 1,59 Ja Meta-analyse Standardiseret Nej
361 1 Murawski og Swanson (2001) En lærer og en ikke-lærer udd. i klasse i alle lektioner 0. til 9. klasse Trivsel Trivsel, 0. til 9. klasse Samlet 0,08 Ja Meta-analyse Standardiseret Nej
361 1 Murawski og Swanson (2001) En lærer og en ikke-lærer udd. i klasse i alle lektioner 0. til 9. klasse Testresultater Testresultater, matematik, 0. til 9. klasse Samlet 0,45 Ja Meta-analyse Standardiseret Nej
353 1 Jensen et al. (2020a) Konvertering af understøttende undervisning til to undervisere i klassen 4. til 6. klasse Fravær Samlet antal fraværsdage, 4. til 6. klasse Samlet -0,01 Ja Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
353 1 Jensen et al. (2020a) Konvertering af understøttende undervisning til to undervisere i klassen 4. til 6. klasse Trivsel Generel trivsel, 4. til 6. klasse Samlet 0,02 Ja Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
353 1 Jensen et al. (2020a) Konvertering af understøttende undervisning til to undervisere i klassen 4. til 6. klasse Trivsel Ro og orden, 4. til 6. klasse Samlet 0,03 Ja Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
353 1 Jensen et al. (2020a) Konvertering af understøttende undervisning til to undervisere i klassen 4. til 6. klasse Trivsel Støtte og inspiration, 4. til 6. klasse Samlet 0,02 Ja Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
353 1 Jensen et al. (2020a) Konvertering af understøttende undervisning til to undervisere i klassen 4. til 6. klasse Trivsel Faglig trivsel, 4. til 6. klasse Samlet 0,02 Ja Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
353 1 Jensen et al. (2020a) Konvertering af understøttende undervisning til to undervisere i klassen 4. til 6. klasse Fravær Andel elever med mere end 5 pct. fraværsdage, 4. til 6. klasse Samlet -0,01 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
351 1 Epinion og Pluss (2020) To lærere i klassen 4. til 9. klasse Trivsel Støtte og inspiration, 4. til 9. klasse Samlet -0,03 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
351 1 Epinion og Pluss (2020) To lærere i klassen 4. til 9. klasse Trivsel Social trivsel, 4. til 9. klasse Samlet -0,01 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
351 1 Epinion og Pluss (2020) To lærere i klassen 4. til 9. klasse Trivsel Faglig trivsel, 4. til 9. klasse Samlet -0,03 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
351 1 Epinion og Pluss (2020) To lærere i klassen 4. til 9. klasse Trivsel Generel trivsel, 4. til 9. klasse Samlet -0,02 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
351 1 Epinion og Pluss (2020) To lærere i klassen 3. til 8. klasse Testresultater De Nationale Test testresultater, matematik, 3. til 8. klasse Samlet 15,18 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
351 1 Epinion og Pluss (2020) To lærere i klassen 3. til 8. klasse Testresultater De Nationale Test testresultater, læsning, 3. til 8. klasse Samlet 9,21 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
351 1 Epinion og Pluss (2020) To lærere i klassen 4. til 9. klasse Trivsel Ro og orden, 4. til 9. klasse Samlet -0,02 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
349 1 Jensen et al. (2020b) Mere end én voksen tilknyttet klassen 9. klasse Afgangskarakterer Andel undgår lave faglige resultater i dansk eller matematik i 9. klasse, pct. point Samlet -4,00 Ja Regression Ikke standardiseret Ja
342 1 Gottfried (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i 9 timer om ugen 0. klasse Testresultater Testresultater, læsning, 0. klasse Piger 1,55 Nej Regression Ikke standardiseret Nej
342 1 Gottfried (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i 9 timer om ugen 0. klasse Testresultater Testresultater, læsning, 0. klasse Drenge 2,77 Ja Regression Ikke standardiseret Nej
342 1 Gottfried (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i 9 timer om ugen 0. klasse Testresultater Testresultater, matematik, 0. klasse Drenge 3,16 Ja Regression Ikke standardiseret Nej
342 1 Gottfried (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i 9 timer om ugen 0. klasse Testresultater Testresultater, læsning, 0. klasse Samlet 2,21 Ja Regression Ikke standardiseret Nej
342 1 Gottfried (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i 9 timer om ugen 0. klasse Testresultater Testresultater, matematik, 0. klasse Piger 2,13 Nej Regression Ikke standardiseret Nej
342 1 Gottfried (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i 9 timer om ugen 0. klasse Testresultater Testresultater, matematik, 0. klasse Samlet 2,67 Ja Regression Ikke standardiseret Nej
340 1 Hemelt et al. (2021) Antallet af ikke-lærer uddannet to-voksne per 100 elever øges med 1 pct. 3. til 6. klasse Testresultater Testresultater, matematik, 3. til 6. klasse Samlet 0,00 Nej Paneldatamodel Standardiseret Nej
340 1 Hemelt et al. (2021) Antallet af ikke-lærer uddannet to-voksne per 100 elever øges med 1 pct. 3. til 6. klasse Testresultater Testresultater, læsning, 3. til 6. klasse Samlet 0,00 Ja Paneldatamodel Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 3. klasse Testresultater Basic Skills First (BSF) testresultater, matematik, 3. klasse Samlet -0,15 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 3. klasse Testresultater Basic Skills First (BSF) testresultater, læsning, 3. klasse Samlet -0,01 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 3. klasse Testresultater Basic Skills First (BSF) testresultater, matematik, 3. klasse Samlet -0,11 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
264 1 Penney (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 0. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, matematik, 0. klasse Samlet -0,01 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
264 1 Penney (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 0. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, læsning, 0. klasse Samlet 0,03 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
264 1 Penney (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 0. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, matematik, 0. klasse Samlet 0,08 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
264 1 Penney (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 0. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, læsning, 0. klasse Samlet 0,09 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
264 1 Penney (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 1. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, matematik, 1. klasse Samlet 0,06 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
264 1 Penney (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 1. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, læsning, 1. klasse Samlet 0,15 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 3. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, matematik, 3. klasse Samlet -0,17 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 3. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, læsning, 3. klasse Samlet -0,20 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 2. klasse Testresultater Basic Skills First (BSF) testresultater, matematik, 2. klasse Samlet 0,14 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 2. klasse Testresultater Basic Skills First (BSF) testresultater, læsning, 2. klasse Samlet 0,10 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 2. klasse Testresultater Basic Skills First (BSF) testresultater, matematik, 2. klasse Samlet -0,13 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 2. klasse Testresultater Basic Skills First (BSF) testresultater, læsning, 2. klasse Samlet -0,18 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 2. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, matematik, 2. klasse Samlet -0,20 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 2. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, læsning, 2. klasse Samlet -0,18 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 1. klasse Testresultater Basic Skills First (BSF) testresultater, matematik, 1. klasse Samlet 0,13 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 0. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, læsning, 0. klasse Samlet 1,11 Nej Lodtrækningsforsøg Ikke standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 0. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, matematik, 0. klasse Samlet 0,24 Nej Lodtrækningsforsøg Ikke standardiseret Nej
266 1 Andersen et al. (2018) To lærere i klassen, 85% af skoleåret, gns 11,6 lektioner per uge. 6. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, matematik, 6. klasse Samlet 0,06 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
266 1 Andersen et al. (2018) To lærere i klassen, 85% af skoleåret, gns 11,6 lektioner per uge. 6. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, matematik, 6. klasse Piger 0,07 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
266 1 Andersen et al. (2018) To lærere i klassen, 85% af skoleåret, gns 11,6 lektioner per uge. 6. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, matematik, 6. klasse Drenge 0,05 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
266 1 Andersen et al. (2018) To lærere i klassen, 85% af skoleåret, gns 11,6 lektioner per uge. 6. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 6. klasse Samlet 0,09 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
266 1 Andersen et al. (2018) To lærere i klassen, 85% af skoleåret, gns 11,6 lektioner per uge. 6. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 6. klasse Piger 0,09 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
266 1 Andersen et al. (2018) To lærere i klassen, 85% af skoleåret, gns 11,6 lektioner per uge. 6. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 6. klasse Drenge 0,08 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
266 1 Andersen et al. (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen, 85% af skoleåret, gns 20,7 lektioner per uge 6. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, matematik, 6. klasse Samlet 0,04 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
266 1 Andersen et al. (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen, 85% af skoleåret, gns 20,7 lektioner per uge 6. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, matematik, 6. klasse Piger 0,03 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
266 1 Andersen et al. (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen, 85% af skoleåret, gns 20,7 lektioner per uge 6. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, matematik, 6. klasse Drenge 0,06 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
266 1 Andersen et al. (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen, 85% af skoleåret, gns 20,7 lektioner per uge 6. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 6. klasse Samlet 0,13 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
266 1 Andersen et al. (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen, 85% af skoleåret, gns 20,7 lektioner per uge 6. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 6. klasse Piger 0,13 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
266 1 Andersen et al. (2018) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen, 85% af skoleåret, gns 20,7 lektioner per uge 6. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 6. klasse Drenge 0,14 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 1. klasse Testresultater Basic Skills First (BSF) testresultater, læsning, 1. klasse Samlet 0,19 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 1. klasse Testresultater Basic Skills First (BSF) testresultater, matematik, 1. klasse Samlet -0,16 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 1. klasse Testresultater Basic Skills First (BSF) testresultater, læsning, 1. klasse Samlet -0,22 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 1. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, matematik, 1. klasse Samlet -0,26 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 1. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, læsning, 1. klasse Samlet -0,19 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 0. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, matematik, 0. klasse Samlet -0,17 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 0. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, læsning, 0. klasse Samlet -0,17 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 3. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, matematik, 3. klasse Samlet -0,70 Nej Lodtrækningsforsøg Ikke standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 3. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, læsning, 3. klasse Samlet 0,73 Nej Lodtrækningsforsøg Ikke standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 2. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, matematik, 2. klasse Samlet 2,18 Nej Lodtrækningsforsøg Ikke standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 2. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, læsning, 2. klasse Samlet 3,48 Nej Lodtrækningsforsøg Ikke standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 1. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, matematik, 1. klasse Samlet 2,16 Nej Lodtrækningsforsøg Ikke standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner 1. klasse Testresultater Stanford Achievement Tests (SAT) testresultater, læsning, 1. klasse Samlet 5,59 Nej Lodtrækningsforsøg Ikke standardiseret Nej
265 1 Gerber et al. (2001) En lærer og en ikke-lærerudd. i klassen i alle lektioner sammenlignet med en lille klasse (13-17 elever) 3. klasse Testresultater Basic Skills First (BSF) testresultater, læsning, 3. klasse Samlet -0,14 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Nej