Investering

To-voksenordninger i folkeskolen

Den klassiske form for to-voksenordning går ud på, at de samme to lærere er til stede i klassen i nogle bestemte fag (klassisk tolærerordning). En anden form for to-voksenordning baseres på, at læreren i stedet suppleres af en ressource-person med en anden faglig baggrund. To-voksenordninger kan betragtes som en fleksibel måde til at nedsætte klassekvotienten på, ved at der er en ekstra voksen er til stede i klassen. 

Læs om forandringsteorien og de forventede effekter her.

  • Vidensgrundlag

    Indikation

    blåblågggggg

    Vidensgrundlaget angiver styrken af den effektviden, der anvendes i en modelberegning. Det er beregnet på baggrund af den samlede vidensmængde og hvor meget af vidensmængden, der peger i samme retning. Hvis du vil vide mere om vidensgrundlaget, så klik her .

Start din egen beregning