Abstract

Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte på baggrund af aftalen et omfattende evaluerings- og følgeforskningsprogram – et program, der skal følge folkeskolereformens udmøntning og løbende videreformidle erfaringerne til skole, kommuner, politikere og andre interessenter omkring skolen. Følgeforskningen bygger på systematisk dataindsamling blandt elever, lærere, pædagoger, forældre og skolebestyrelsesformænd på ca. 200 udvalgte skoler samt skoleledere på alle skoler, i forvaltninger og udvalgsformænd i alle landets kommuner. Der er indsamlet data årligt siden 2014.1 Denne rapport undersøger udviklingen i og betydning af reformens elementer for elevernes faglige resultater og trivsel fire år inde i folkeskolereformen. Undersøgelsen bygger på en kombination af registerdata, interview og spørgeskemaundersøgelser fra primært skoleledere, lærere og pædagoger og står derfor på et omfattende og solidt datagrundlag

Studiedesign
Paneldatamodel
Dansk studie
Ja
Nordiske studier
Nej
Fuld reference
Jensen VM, Bjørnholt B, Mikkelsen MF, Nielsen CP, Ladekjær E (2020a). Den længere og mere varierende skoledag - En analyse af reformens elementer. VIVE e-ISBN: 978-87-7119-707-5
Investeringsdetalje Målgruppe Køn Effektmål overordnet Effektmål detaljeret Effekt Signifikant Enhed
Konvertering af understøttende undervisning til to undervisere i klassen 4. til 6. klasse Samlet Trivsel Faglig trivsel, 4. til 6. klasse 0,02 Ja Ikke standardiseret
Konvertering af understøttende undervisning til to undervisere i klassen 4. til 6. klasse Samlet Trivsel Støtte og inspiration, 4. til 6. klasse 0,02 Ja Ikke standardiseret
Konvertering af understøttende undervisning til to undervisere i klassen 4. til 6. klasse Samlet Trivsel Ro og orden, 4. til 6. klasse 0,03 Ja Ikke standardiseret
Konvertering af understøttende undervisning til to undervisere i klassen 4. til 6. klasse Samlet Trivsel Generel trivsel, 4. til 6. klasse 0,02 Ja Ikke standardiseret
Konvertering af understøttende undervisning til to undervisere i klassen 4. til 6. klasse Samlet Fravær Samlet antal fraværsdage, 4. til 6. klasse -0,01 Ja Ikke standardiseret
Konvertering af understøttende undervisning til to undervisere i klassen 4. til 6. klasse Samlet Fravær Andel elever med mere end 5 pct. fraværsdage, 4. til 6. klasse -0,01 Nej Ikke standardiseret