Studie ID Term ID Kilde Investeringsdetalje Målgruppe Overordnet effektmål Effektmål detaljeret Køn Effekt Signifikant Studiedesign Enhed Dansk
360 14 SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 0. til 9. klasse Testresultater Testresultater, korrekt læsning af ord, 0. til 9. klasse Samlet 0,45 Ja Meta-analyse Standardiseret Nej
360 14 SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 0. til 9. klasse Testresultater Testresultater, stavning, 0. til 9. klasse Samlet 0,58 Ja Meta-analyse Standardiseret Nej
360 14 SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 0. til 9. klasse Testresultater Testresultater, læseforståelse, 0. til 9. klasse Samlet 0,55 Ja Meta-analyse Standardiseret Nej
360 14 SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 0. til 9. klasse Testresultater Testresultater, læsehastighed, 0. til 9. klasse Samlet 0,33 Ja Meta-analyse Standardiseret Nej
359 14 Galuschka et al. (2014) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 0. til 9. klasse Testresultater Testresultater, stavning, 0. til 9. klasse Samlet 0,34 Ja Meta-analyse Standardiseret Nej
359 14 Galuschka et al. (2014) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 0. til 9. klasse Testresultater Testresultater, læsning, 0. til 9. klasse Samlet 0,32 Ja Meta-analyse Standardiseret Nej
358 14 Galuschka et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på stavning 5. til 9. klasse Testresultater Testresultater, læsning/stavning, 5. til 9. klasse Samlet 0,75 Ja Meta-analyse Standardiseret Nej
358 14 Galuschka et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på stavning 1. til 2. klasse Testresultater Testresultater, læsning/stavning, 1. til 2. klasse Samlet 0,75 Ja Meta-analyse Standardiseret Nej
358 14 Galuschka et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på stavning 2. til 4. klasse Testresultater Testresultater, læsning/stavning, 2. til 4. klasse Samlet 0,44 Ja Meta-analyse Standardiseret Nej
348 14 Nielsen (2021) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 4. til 8. klasse Trivsel Klasseledelse, 4. til 8. klasse Samlet 0,20 Ja Paneldatamodel Standardiseret Ja
348 14 Nielsen (2021) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 4. til 8. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, sprogforståelse, 4. til 8. klasse Samlet 0,23 Ja Paneldatamodel Standardiseret Ja
348 14 Nielsen (2021) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 4. til 8. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, tekstforståelse, 4. til 8. klasse Samlet 0,22 Ja Paneldatamodel Standardiseret Ja
348 14 Nielsen (2021) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 4. til 8. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, afkodning, 4. til 8. klasse Samlet 0,00 Nej Paneldatamodel Standardiseret Ja
348 14 Nielsen (2021) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 4. til 8. klasse Trivsel Samvittighedsfuld, 4. til 8. klasse Samlet 0,17 Ja Paneldatamodel Standardiseret Ja
348 14 Nielsen (2021) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 4. til 8. klasse Trivsel Imødekommenhed, 4. til 8. klasse Samlet 0,06 Nej Paneldatamodel Standardiseret Ja
348 14 Nielsen (2021) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 4. til 8. klasse Trivsel Følelsesmæssig stabilitet, 4. til 8. klasse Samlet 0,15 Ja Paneldatamodel Standardiseret Ja
348 14 Nielsen (2021) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 4. til 8. klasse Trivsel Tilknyttet til skolen, 4. til 8. klasse Samlet 0,15 Ja Paneldatamodel Standardiseret Ja
348 14 Nielsen (2021) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 4. til 8. klasse Trivsel Self-efficacy, 4. til 8. klasse Samlet 0,16 Ja Paneldatamodel Standardiseret Ja
348 14 Nielsen (2021) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 4. til 8. klasse Trivsel Undervisningsmiljø, 4. til 8. klasse Samlet 0,09 Nej Paneldatamodel Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Fravær Andel sygefravær, 8. og 9. klasse, pct. point Samlet -0,37 Nej Matching Ikke standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Fravær Andel ulovligt fravær, 7. og 8. klasse, pct. point Samlet 0,06 Nej Matching Ikke standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Fravær Andel ulovligt fravær, 8. og 9. klasse, pct. point Samlet 0,02 Nej Matching Ikke standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Trivsel Social trivsel, 7. og 8. klasse Samlet 0,04 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Trivsel Faglig trivsel, 7. og 8. klasse Samlet 0,11 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Trivsel Støtte og inspiration, 7. og 8. klasse Samlet 0,02 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Trivsel Ro og orden, 7. og 8. klasse Samlet -0,05 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Trivsel Social trivsel, 8. og 9. klasse Samlet 0,18 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Trivsel Faglig trivsel, 8. og 9. klasse Samlet 0,05 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Trivsel Støtte og inspiration, 8. og 9. klasse Samlet -0,06 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Trivsel Ro og orden, 8. og 9. klasse Samlet -0,05 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. og 8. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, sprogforståelse, 8. klasse Samlet 0,15 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, afkodning, 8. klasse Samlet 0,03 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, tekstforståelse, 8. klasse Samlet 0,03 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Afgangskarakterer Afgangskarakterer, skriftlig dansk, 9. klasse Samlet -0,02 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Afgangskarakterer Afgangskarakterer, retskrivning dansk, 9. klasse Samlet -0,06 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Afgangskarakterer Afgangskarakterer, mundtlig dansk, 9. klasse Samlet -0,08 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Afgangskarakterer Afgangskarakterer, læsning dansk, 9. klasse Samlet -0,08 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Afgangskarakterer Afgangskarakterer, færdighedsregning matematik, 9. klasse Samlet -0,05 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Afgangskarakterer Afgangskarakterer, problemregning matematik, 9. klasse Samlet -0,02 Nej Matching Standardiseret Ja
346 14 Rosholm et al. (2020) Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Fravær Andel sygefravær, 7. og 8. klasse, pct. point Samlet 0,05 Nej Matching Ikke standardiseret Ja