Investering

Kommunale ordblindeindsatser

En specialiseret læse og ordblindeindsats målrettet ordblinde elever på forskellige klassetrin, der kan foregå på eller uden for folkeskolen. Som led i indsatsen visiteres eleverne til intensive læringsforløb, elevkurser eller særligt tilrettelagte forløb med fokus på læse-, stave og skriveteknologier på et centralt placeret kommunalt kompetencecenter.

Læs om forandringsteorien og de forventede effekter her.

 

  • Vidensgrundlag

    Ikke beregnet

    gggggggggggg

    Vidensgrundlaget angiver styrken af den effektviden, der anvendes i en modelberegning. Det er beregnet på baggrund af den samlede vidensmængde og hvor meget af vidensmængden, der peger i samme retning. Hvis du vil vide mere om vidensgrundlaget, så klik her .