Abstract

Plan T er et intensivt læringsforløb, der er målrettet elever med ordblindhed og elever, der er markant forsinkede i deres læseudvikling. Evalueringen tyder på, at Plan T har cirka samme effekt for denne gruppe af elever, som den støtte, de ville have modtaget, hvis de ikke deltog på Plan T. Deltagerne på Plan T klarer sig i gennemsnit hverken bedre eller dårligere end sammenlignelige elever med ordblindhed fra hele landet. Evalueringen af Plan T er dog behæftet med en betydelig statistisk usikkerhed, da der indgår relativt få elever.

Studiedesign
Matching
Dansk studie
Ja
Nordiske studier
Nej
Fuld reference
Rosholm M, Nielsen SA, Hvidman C, Gumede K, Munkedal S (2020). Effektevaluering af tre intenstive læringsforløb. Trygfondens Børneforskningscenter.
Investeringsdetalje Målgruppe Køn Effektmål overordnet Effektmål detaljeret Effekt Signifikant Enhed
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. og 8. klasse Samlet Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, sprogforståelse, 8. klasse 0,15 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, afkodning, 8. klasse 0,03 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, tekstforståelse, 8. klasse 0,03 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, skriftlig dansk, 9. klasse -0,02 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, retskrivning dansk, 9. klasse -0,06 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, mundtlig dansk, 9. klasse -0,08 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, læsning dansk, 9. klasse -0,08 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, færdighedsregning matematik, 9. klasse -0,05 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, problemregning matematik, 9. klasse -0,02 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Fravær Andel sygefravær, 7. og 8. klasse, pct. point 0,05 Nej Ikke standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Fravær Andel sygefravær, 8. og 9. klasse, pct. point -0,37 Nej Ikke standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Fravær Andel ulovligt fravær, 7. og 8. klasse, pct. point 0,06 Nej Ikke standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Fravær Andel ulovligt fravær, 8. og 9. klasse, pct. point 0,02 Nej Ikke standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Trivsel Social trivsel, 7. og 8. klasse 0,04 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Trivsel Faglig trivsel, 7. og 8. klasse 0,11 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Trivsel Støtte og inspiration, 7. og 8. klasse 0,02 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Trivsel Ro og orden, 7. og 8. klasse -0,05 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Trivsel Social trivsel, 8. og 9. klasse 0,18 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Trivsel Faglig trivsel, 8. og 9. klasse 0,05 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Trivsel Støtte og inspiration, 8. og 9. klasse -0,06 Nej Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 7. til 8. klasse Samlet Trivsel Ro og orden, 8. og 9. klasse -0,05 Nej Standardiseret