Abstract

Denna rapport har inriktats på att utvärdera tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. Då det inte finns en absolut gräns för läsförmåga (ordavkodning) hos personer med dyslexi sattes gränsen till den 10:e percentilen. Rapporten har gjorts på förfrågan från Socialstyrelsen och är en del av ett regeringsuppdrag. Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet).

Studiedesign
Meta-analyse
Dansk studie
Nej
Nordiske studier
Nej
Fuld reference
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) Dyslexi hos barn och ungdomar - Tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt.
Investeringsdetalje Målgruppe Køn Effektmål overordnet Effektmål detaljeret Effekt Signifikant Enhed
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 0. til 9. klasse Samlet Testresultater Testresultater, korrekt læsning af ord, 0. til 9. klasse 0,45 Ja Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 0. til 9. klasse Samlet Testresultater Testresultater, stavning, 0. til 9. klasse 0,58 Ja Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 0. til 9. klasse Samlet Testresultater Testresultater, læseforståelse, 0. til 9. klasse 0,55 Ja Standardiseret
Intensivt læringsforløb med fokus på læsning og stavning 0. til 9. klasse Samlet Testresultater Testresultater, læsehastighed, 0. til 9. klasse 0,33 Ja Standardiseret