Studie ID Term ID Kilde Investeringsdetalje Målgruppe Overordnet effektmål Effektmål detaljeret Køn Effekt Signifikant Studiedesign Enhed Dansk
347 15 Bleses et al. (2021) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Sprog Receptiv ordforråd, 0-2 årige Samlet 0,13 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
347 15 Bleses et al. (2021) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Trivsel Social–Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM), selvregulering og samarbejde, 0-2 årige Samlet 0,06 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
347 15 Bleses et al. (2021) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Trivsel Social–Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM), empati, 0-2 årige Samlet 0,10 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
347 15 Bleses et al. (2021) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Sprog Regning, 0-2 årige Samlet 0,34 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
347 15 Bleses et al. (2021) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Sprog Matematisk sprogbrug, 0-2 årige Samlet 0,59 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
347 15 Bleses et al. (2021) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Sprog Sprogbrug, 0-2 årige Samlet 0,03 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
347 15 Bleses et al. (2021) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Sprog Produktiv ordforråd, 0-2 årige Samlet 0,10 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
336 15 Walters (2015) Uddannet pædagog blandt personalet 3-5 årige Trivsel Trivsel, 1. klasse Samlet -0,04 Nej Instrument variabel estimation Standardiseret Nej
336 15 Walters (2015) Uddannet pædagog blandt personalet 3-5 årige Testresultater Testresultater, 1. klasse Samlet 0,05 Nej Instrument variabel estimation Standardiseret Nej
335 15 Blau (1999) Uddannet pædagog blandt personalet 3-5 årige Testresultater Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) testresultater, læsning, 3 år Samlet 1,50 Nej Regression Ikke standardiseret Nej
335 15 Blau (1999) Uddannet pædagog blandt personalet 3-5 årige Testresultater Peabody Individual Achievement Tests (PIAT) testresultater, læsning, 5 år Samlet -0,56 Nej Regression Ikke standardiseret Nej
335 15 Blau (1999) Uddannet pædagog blandt personalet 3-5 årige Testresultater Peabody Individual Achievement Tests (PIAT) testresultater, matematik, 5 år Samlet 1,92 Nej Regression Ikke standardiseret Nej
335 15 Blau (1999) Uddannet pædagog blandt personalet 3-5 årige Trivsel Behavior Problems Index (BPI), 4 år Samlet 2,20 Nej Regression Ikke standardiseret Nej
333 15 Drange og Rønning (2020) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Testresultater Testresultater, læsning, 1. til 3. klasse Samlet 0,00 Nej Regression Standardiseret Nej
333 15 Drange og Rønning (2020) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Testresultater Testresultater, matematik, 1. til 3. klasse Samlet 0,00 Nej Regression Standardiseret Nej
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 3-5 årige Mentalt helbred Andel kontakt til psykiatrien, pct. point, 18-årig Samlet 0,03 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Afgangskarakterer Afgangskarakterer, mundtlig dansk, 9. klasse Samlet 0,02 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Afgangskarakterer Afgangskarakterer, skriftligt dansk, 9. klasse Samlet 0,02 Ja Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Afgangskarakterer Afgangskarakterer, matematik, 9. klasse Samlet 0,00 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 4. klasse Samlet 0,03 Nej Paneldatamodel Standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 6. klasse Samlet 0,05 Nej Paneldatamodel Standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 8. klasse Samlet 0,09 Nej Paneldatamodel Standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, matematik, 6. klasse Samlet -0,04 Nej Paneldatamodel Standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Specialundervisning Andel specialundervisning, pct. point, 7. klasse Samlet -0,02 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Mentalt helbred Andel kontakt til psykiatrien, pct. point, 10-årig Samlet 0,03 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Mentalt helbred Andel kontakt til psykiatrien, pct. point, 15-årig Samlet 0,03 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Mentalt helbred Andel kontakt til psykiatrien, pct. point, 18-årig Samlet -0,08 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 3-5 årige Afgangskarakterer Afgangskarakterer, mundtlig dansk, 9. klasse Samlet 0,00 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 3-5 årige Afgangskarakterer Afgangskarakterer, skriftligt dansk, 9. klasse Samlet 0,00 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 3-5 årige Afgangskarakterer Afgangskarakterer, matematik, 9. klasse Samlet 0,01 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 3-5 årige Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 4. klasse Samlet 0,00 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 3-5 årige Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 6. klasse Samlet 0,11 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 3-5 årige Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 8. klasse Samlet 0,08 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 3-5 årige Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, matematik, 6. klasse Samlet 0,03 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 3-5 årige Specialundervisning Andel specialundervisning, pct. point, 7. klasse Samlet -0,09 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 3-5 årige Mentalt helbred Andel kontakt til psykiatrien, pct. point, 10-årig Samlet 0,04 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
331 15 Det Økonomiske Råd (2021) Pædagogandel øges med 1 pct. point 3-5 årige Mentalt helbred Andel kontakt til psykiatrien, pct. point, 15-årig Samlet 0,04 Nej Paneldatamodel Ikke standardiseret Ja
330 15 Kjeldsen (2018) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Beskæftigelse Andel uger i beskæftigelse, fædre, pct. point Samlet -0,01 Nej Regression Ikke standardiseret Ja
330 15 Kjeldsen (2018) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Beskæftigelse Andel uger i beskæftigelse, mødre, pct. point Samlet 0,02 Nej Regression Ikke standardiseret Ja
330 15 Kjeldsen (2018) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Beskæftigelse Andel fuldtidsbeskæftiget, fædre, pct. point Samlet 0,03 Nej Regression Ikke standardiseret Ja
330 15 Kjeldsen (2018) Pædagogandel øges med 1 pct. point 0-2 årige Beskæftigelse Andel fuldtidsbeskæftiget, mødre, pct. point Samlet 0,16 Ja Regression Ikke standardiseret Ja
329 15 Bleses et al. (2021) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, afkodning, 2. klasse Samlet 0,08 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
329 15 Bleses et al. (2021) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, sprogforståelse, 2. klasse Samlet 0,10 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
329 15 Bleses et al. (2021) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, tekstforståelse, 2. klasse Samlet 0,10 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
328 15 Bleses et al. (2019) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Sprog Sprogvurdering 3-6, talesproglige kompetencer, 3-5 årige Samlet 0,13 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
328 15 Bleses et al. (2019) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Sprog Sprogvurdering 3-6, før-skriftlige kompetencer, 3-5 årige Samlet 0,27 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
327 15 Bleses et al. (2020) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Sprog Sprogbrug, 0-2 årige Samlet 0,19 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
327 15 Bleses et al. (2020) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Sprog Ordforråd, 0-2 årige Samlet 0,27 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
327 15 Bleses et al. (2020) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Sprog Matematisk sprog, 0-2 årige Samlet 0,80 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
327 15 Bleses et al. (2020) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Sprog Regning, 0-2 årige Samlet 0,55 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
327 15 Bleses et al. (2020) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Trivsel Social–Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM), empati, 0-2 årige Samlet 0,12 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
327 15 Bleses et al. (2020) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 0-2 årige Trivsel Social–Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM), selvregulering og samarbejde, 0-2 årige Samlet 0,00 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
326 15 Jensen og Rasmussen (2019) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Testresultater Testresultater, 3-5 årige Samlet 0,35 Ja Meta-analyse Standardiseret Ja
325 15 Bauchmüller et al. (2014) Pædagogandel øges med 1 pct. point
3-5 årige Afgangskarakterer Afgangskarakterer, dansk, 9. klasse Samlet 0,00 Ja Regression Standardiseret Ja
324 15 Jensen et al. (2013) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Trivsel The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), sociale styrker, 3-5 årige Samlet 0,20 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
324 15 Jensen et al. (2013) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Trivsel The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), hyperactivitet, 3-5 årige Samlet -0,20 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
324 15 Jensen et al. (2013) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Trivsel The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), problemer i forhold til jævnaldrene, 3-5 årige Samlet 0,14 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
324 15 Jensen et al. (2013) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Trivsel The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), emotionelle problemer, 3-5 årige Samlet -0,15 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
324 15 Jensen et al. (2013) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Trivsel The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), adfærdsproblemer, 3-5 årige Samlet -0,20 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
323 15 Jensen et al. (2017) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Trivsel The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), adfærdsproblemer, 3-5 årige Samlet -0,26 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
323 15 Jensen et al. (2017) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Trivsel The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), total, 3-5 årige Samlet 0,38 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
323 15 Jensen et al. (2017) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Trivsel The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), sociale styrker, 3-5 årige Samlet 0,17 Nej Lodtrækningsforsøg Ikke standardiseret Ja
323 15 Jensen et al. (2017) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Trivsel The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), problemer i forhold til jævnaldrene, 3-5 årige Samlet -0,15 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
323 15 Jensen et al. (2017) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Trivsel The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), hyperactivitet, 3-5 årige Samlet -0,13 Nej Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja
323 15 Jensen et al. (2017) Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 3-5 årige Trivsel The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), emotionelle problemer, 3-5 årige Samlet -0,23 Ja Lodtrækningsforsøg Standardiseret Ja