Investering

Pædagogiske kompetencer i kommunale daginstitutioner

Pædagogiske kompetencer er vigtige for kvaliteten i dagtilbuddene. Der er store forskelle kommunerne imellem, når man ser på, hvor ofte børnene møder en uddannet pædagog. I gennemsnit udgør uddannede pædagoger halvdelen af det samlede pædagogiske personale i de kommunale dagtilbud, mens omkring en tredjedel af det pædagogiske personale ingen pædagogisk uddannelse har.

Læs om forandringsteorien og de forventede effekter her.

  • Vidensgrundlag

    Ikke beregnet

    gggggggggggg

    Vidensgrundlaget angiver styrken af den effektviden, der anvendes i en modelberegning. Det er beregnet på baggrund af den samlede vidensmængde og hvor meget af vidensmængden, der peger i samme retning. Hvis du vil vide mere om vidensgrundlaget, så klik her .