Studiedesign
Regression
Dansk studie
Ja
Nordiske studier
Nej
Fuld reference
Bauchmüller, R., Gørtz, M. & Rasmussen, A. W. (20149. Long-run benefits from universal high-quality preschooling, Early Childhood Reseach Quarterly 29 (2014) 457-470
Investeringsdetalje Målgruppe Køn Effektmål overordnet Effektmål detaljeret Effekt Signifikant Enhed
Pædagogandel øges med 1 pct. point 3-5 årige Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, dansk, 9. klasse 0,00 Ja Standardiseret