Abstract

Denne rapport undersøger sammenhængen mellem på den ene side lærernes baggrund, ressourcer og undervisning og på den anden side elevernes faglige præstationer i folkeskolen. Rapporten udarbejdes for Ministeriet for Børn og Undervisning på foranledning af Skolerådets Formandskab. Baggrunden for undersøgelsen er, at der stadig mangler en del i at nå den politiske målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. For at forbedre de unges forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse er der derfor behov for mere viden om, hvad der kendetegner lærere, hvis elever opnår gode faglige præstationer i folkeskolen.

Studiedesign
Regression
Dansk studie
Ja
Nordiske studier
Nej
Fuld reference
Mikkelsen (2013). Lærernes baggrund: Kompetencer, køn og erfaring. S. C. Winter, & V. Lehmann Nielsen (red.), Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI-Rapport Nr. 13:09
Investeringsdetalje Målgruppe Køn Effektmål overordnet Effektmål detaljeret Effekt Signifikant Enhed
Lærer med undervisningskompetence i faget (formelle eller vurderede) 9. klasse Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, dansk og matematik, 9. klasse 0,02 Nej Ikke standardiseret
Ordinær læreruddannelse versus meritlærer eller lærer med anden uddannelse 9. klasse Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, dansk og matematik, 9. klasse -0,09 Ja Ikke standardiseret
Lærer med lang videregående uddannelse 9. klasse Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, dansk og matematik, 9. klasse -0,02 Nej Ikke standardiseret
Lærer med diplomuddannelse 9. klasse Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, dansk og matematik, 9. klasse 0,00 Nej Ikke standardiseret