Investering

Folkeskolelærernes undervisnings­kompetencer

En formelt undervisningskompetent lærer har opnået sin kompetence i faget igennem længerevarende kurser og uddannelse, som eksempelvis læreruddannelse, meritlæreruddannelse eller efteruddannelse. Det beror generelt på et skøn fra den enkelte skoleleder, om læreren vurderes at have undervisningskompetence i faget. Der er en målsætning om, at mindst 95 pct. af undervisningstimerne varetages af en lærer, som enten har undervisningskompetence i det pågældende fag eller kompetencer svarende til undervisningskompetence.

Læs om forandringsteorien og de forventede effekter her.

  • Vidensgrundlag

    Indikation

    blåblågggggg

    Vidensgrundlaget angiver styrken af den effektviden, der anvendes i en modelberegning. Det er beregnet på baggrund af den samlede vidensmængde og hvor meget af vidensmængden, der peger i samme retning. Hvis du vil vide mere om vidensgrundlaget, så klik her .

Start din egen beregning