Abstract

Det er centrale mål for folkeskolen, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at elevernes sociale baggrund skal have mindre betydning for deres faglige resultater. Men hvordan sikres disse målsætninger? Det er bredt anerkendt, at lærerne har en afgørende rolle for elevernes læring. Derfor har formandskabet for Rådet for Børns Læring bedt VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd om at undersøge, hvilke karakteristika hos lærerne der bedst fremmer elevernes læring, når vi ser på deres undervisningspraksis, rammevilkår og baggrund. Undersøgelsen bygger på en kombination af statistiske analyser, eksisterende forskningslitteratur og interview, der alle bidrager med forskellige perspektiver til undersøgelsen.

Studiedesign
Regression
Dansk studie
Ja
Nordiske studier
Nej
Fuld reference
Jensen VM, Kjer MG, Mikkelsen M, Sørensen ML (2020). Lærerkarakteristika og elevers læring - En analyse af lærerens undervisningspraksis, baggrund og rammevilkår. VIVE e-ISBN: 978-87-7119-871-3
Investeringsdetalje Målgruppe Køn Effektmål overordnet Effektmål detaljeret Effekt Signifikant Enhed
Andelen af lærere uden undervisningskompetence i faget er 20 pct. eller derover i udskolingen 9. klasse Samlet Afgangskarakterer Andel undgår lave faglige resultater i dansk eller matematik i 9. klasse, pct. point 2,00 Nej Ikke standardiseret
Meritlærer versus ordinær læreruddannelse eller andet 9. klasse Samlet Afgangskarakterer Andel får høje faglige resultater i dansk eller matematik i 9. klasse, pct. point -4,00 Ja Ikke standardiseret