Abstract

I denne rapport undersøges kompetenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen, og der gøres status på muligheden for at realisere målsætningen om fuld kompetencedækning. Det gøres gennem en analyse af kommuner og skolers kompetenceindsats samt af professionshøjskolernes udbud af kompetenceudvikling. Dertil kommer en analyse af omkostningerne ved at realisere målsætningen og en undersøgelse af effekten af undervisningsfagskompetence på elevernes læring samt sammenhæng til undervisernes undervisningspraksis og elevernes faglige interesse og deltagelse.

Studiedesign
Paneldatamodel
Dansk studie
Ja
Nordiske studier
Nej
Fuld reference
Bjørnholt B, Kristensen N, Jacobsen RH, Bæk TA, Iversen K, Skov PR, Justesen K, Jensen JM (2017) Kompetenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen. KORA.
Investeringsdetalje Målgruppe Køn Effektmål overordnet Effektmål detaljeret Effekt Signifikant Enhed
Lærer med undervisningskompetence i faget (formelle eller vurderede) 6. klasse Samlet Testresultater De Nationale Test testresultater, læsning eller matematik, 6. klasse 0,02 Ja Standardiseret
Lærer med undervisningskompetence i faget (formelle eller vurderede) 9. klasse Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, dansk eller matematik, 9. klasse 0,01 Nej Standardiseret