Abstract

Dette notat beskriver en analyse af effekten af normeringer i daginstitutioner på børnenes udfald senere i livet, som indgår i kapitlet om tidlig indsats i Dansk økonomi, forår 2021. Analysen finder ikke en signifikant effekt af hverken normeringer eller pædagogandele på børnenes skoleresultater eller kontakt til psykiatrien.

Studiedesign
Paneldatamodel
Dansk studie
Ja
Nordiske studier
Nej
Fuld reference
Det Økonomiske Råd. Dansk Økonomi, forår 2021
DOI
NA
Investeringsdetalje Målgruppe Køn Effektmål overordnet Effektmål detaljeret Effekt Signifikant Enhed
Antal børn per voksen reduceres med 1 3-5 årige Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, mundtlig dansk, 9. klasse 0,00 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 3-5 årige Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, skriftligt dansk, 9. klasse -0,09 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 3-5 årige Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, matematik, 9. klasse -0,07 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 3-5 årige Samlet Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 4. klasse 0,63 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 3-5 årige Samlet Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 6. klasse 0,55 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 3-5 årige Samlet Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 8. klasse 0,06 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 3-5 årige Samlet Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, matematik, 6. klasse -0,21 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 3-5 årige Samlet Specialundervisning Andel specialundervisning, pct. point, 7. klasse -0,19 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 3-5 årige Samlet Mentalt helbred Andel kontakt til psykiatrien, pct. point, 10-årig 0,39 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 3-5 årige Samlet Mentalt helbred Andel kontakt til psykiatrien, pct. point, 15-årig -0,37 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 3-5 årige Samlet Mentalt helbred Andel kontakt til psykiatrien, pct. point, 18-årig -0,34 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 0-2 årige Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, mundtlig dansk, 9. klasse -0,40 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 0-2 årige Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, skriftligt dansk, 9. klasse -0,16 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 0-2 årige Samlet Afgangskarakterer Afgangskarakterer, matematik, 9. klasse 0,16 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 0-2 årige Samlet Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 4. klasse -2,76 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 0-2 årige Samlet Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 6. klasse -1,06 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 0-2 årige Samlet Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, læsning, 8. klasse -1,04 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 0-2 årige Samlet Testresultater De Nationale Test (DNT) testresultater, matematik, 6. klasse -0,56 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 0-2 årige Samlet Specialundervisning Andel specialundervisning, pct. point, 7. klasse 2,49 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 0-2 årige Samlet Mentalt helbred Andel kontakt til psykiatrien, pct. point, 10-årig -0,16 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 0-2 årige Samlet Mentalt helbred Andel kontakt til psykiatrien, pct. point, 15-årig 2,68 Nej Ikke standardiseret
Antal børn per voksen reduceres med 1 0-2 årige Samlet Mentalt helbred Andel kontakt til psykiatrien, pct. point, 18-årig 3,04 Nej Ikke standardiseret