Investering

Lavere normering i kommunale daginstitutioner

Normeringer i kommunale daginstitutioner viser forholdet mellem de pædagogiske personaleressourcer og antallet af indskrevne børn i daginstitutionerne. En lavere normering betyder, at der i gennemsnit er færre børn pr. voksen. Normeringer regnes på kommunalt niveau og målt som et årligt gennemsnit skal der med aftale om minimumsnormeringer  være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver fra 2024.

Læs om forandringsteorien og de forventede effekter her.

  • Vidensgrundlag

    Ikke beregnet

    gggggggggggg

    Vidensgrundlaget angiver styrken af den effektviden, der anvendes i en modelberegning. Det er beregnet på baggrund af den samlede vidensmængde og hvor meget af vidensmængden, der peger i samme retning. Hvis du vil vide mere om vidensgrundlaget, så klik her .