Investering

Senere skolestart

Et barn kan i nogle tilfælde starte i skole et år senere end hvor undervisningspligten indtræder, hvilket sker det år hvor de fylder 6 år. Den senere skolestart kan enten ske, fordi forældrene ønsker, at deres barn skal vente et år, eller fordi kommunen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente  af trivselsmæssige, sociale eller faglige årsager. Den senere skolestart betyder at barnet får et ekstra år i daginstitution. Omkring 5 pct. af en årgang starter sent i skole.

Læs om forandringsteorien og de forventede effekter her.

  • Vidensgrundlag

    Ikke beregnet

    gggggggggggg

    Vidensgrundlaget angiver styrken af den effektviden, der anvendes i en modelberegning. Det er beregnet på baggrund af den samlede vidensmængde og hvor meget af vidensmængden, der peger i samme retning. Hvis du vil vide mere om vidensgrundlaget, så klik her .