Her kan du danne dig et overblik over de centrale studier og læse mere ved at klikke på studierne nedenfor. Du kan søge blandt studierne, eller downloade listen med studier. Læs mere om hvordan studierne er blevet udvalgt her.

Sidst opdateret: 15. september 2022 

Studie ID Term ID Kilde Titel År Dansk Studiedesign Antal effekter
360 14 SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) Dyslexi hos barn och ungdomar - Tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt 2014 Nej Meta-analyse 4
359 14 Galuschka et al. (2014) Effectiveness of Treatment Approaches for Children and Adolescents with Reading Disabilities: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials 2014 Nej Meta-analyse 2
358 14 Galuschka et al. (2020) Effectiveness of spelling treatment approaches for learners with dyslexia – A meta-analysis and systematic review 2020 Nej Meta-analyse 3
348 14 Nielsen (2021) How to cope with dyslexia: The effects of special education on academic performance, personality traits, and well-being 2022 Ja Paneldatamodel 10
346 14 Rosholm et al. (2020) Effektevaluering af tre intensive læringsforløb 2020 Ja Matching 21