Investering

Lavere klassekvotient i folkeskolen

Klassekvotienten angiver det gennemsnitlige antal elever i en given mængde skoleklasser. Størrelsen på en klasse er et af de forhold, som politiske beslutningstagere kan justere på for at styre udgifterne på skoleområdet. Det skal vejes op mod, at jo mindre klassen er, jo bedre er elevernes mulighed for at lære. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvor mange elever, der skal være i hver klasse i kommunens skoler. Ifølge folkeskoleloven må der normalt højst være 28 elever i klassen fra 0. til 9. klasse.

Læs om forandringsteorien og de forventede effekter her.

  • Vidensgrundlag

    Moderat viden

    blåblåblåggg

    Vidensgrundlaget angiver styrken af den effektviden, der anvendes i en modelberegning. Det er beregnet på baggrund af den samlede vidensmængde og hvor meget af vidensmængden, der peger i samme retning. Hvis du vil vide mere om vidensgrundlaget, så klik her .

     

Start din egen beregning