Her kan du danne dig et overblik over de centrale studier og læse mere ved at klikke på studierne nedenfor. Du kan søge blandt studierne, eller downloade listen med studier. Læs mere om hvordan studierne er blevet udvalgt her.

Sidst opdateret: 15. september 2022 

Studie ID Term ID Kilde Titel År Dansk Studiedesign Antal effekter
361 1 Murawski og Swanson (2001) A Meta-Analysis of Co-Teaching Research: Where Are the Data? 2001 Nej Meta-analyse 3
353 1 Jensen et al. (2020a) Den længere og mere varierende skoledag - En analyse af reformens elementer 2020 Ja Paneldatamodel 6
351 1 Epinion og Pluss (2020) Fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen - Evaluering af rammeforsøg i folkeskolen 2020 Ja Paneldatamodel 7
349 1 Jensen et al. (2020b) Lærerkarakteristika og elevers læring - En analyse af lærerens undervisningspraksis, baggrund og rammevilkår 2020 Ja Regression 1
342 1 Gottfried (2018) Teacher’s aides in kindergarten: Effects on achievement for students with disabilities 2018 Nej Regression 6
340 1 Hemelt et al. (2021) Do Teacher Assistants Improve Student Outcomes? Evidence From School Funding Cutbacks in North Carolina 2021 Nej Paneldatamodel 2
264 1 Penney (2018) Dynamic Treatment Effects of Teacher's Aides in an Experiment with Multiple Randomizations 2018 Nej Lodtrækningsforsøg 6
266 1 Andersen et al. (2018) The Effect of Teacher's aides in the Classroom: Evidence from a Randomized Trial 2018 Ja Lodtrækningsforsøg 12
265 1 Gerber et al. (2001) Teacher aides and students' academic achievement 2001 Nej Lodtrækningsforsøg 28