Her kan du danne dig et overblik over de centrale studier og læse mere ved at klikke på studierne nedenfor. Du kan søge blandt studierne, eller downloade listen med studier. Læs mere om hvordan studierne er blevet udvalgt her.

Sidst opdateret: 15. september 2022 

Studie ID Term ID Kilde Titel År Dansk Studiedesign Antal effekter
365 6 Dalgaard et al. (2022) Adult/child ratio and group size in early childhood education or care to promote the development of children aged 0–5 years: A systematic review 2022 Nej Meta-analyse 1
334 6 Blau (1999) The Effect of Child Care Characteristics on Child Development 1999 Nej Regression 4
332 6 Drange og Rønning (2020) Child care center quality and early child development 2020 Nej Regression 2
261 6 Kjeldsen (2018) Effekten af børnepasningens pris og kvalitet på forældrenes arbejdsudbud 2018 Ja Regression 8
258 6 Det Økonomiske Råd (2021) Analyse af effekten af normeringer på børnenes udfald 2021 Ja Paneldatamodel 22
263 6 Drange et al., (2021) Workload, staff composition, and sickness absence: Findings from employees in child care centers 2021 Nej Regression discontinuity design 2
262 6 Bauchmüller et al. (2014) Long-run Benefits from universal high-quality preschooling 2014 Ja Regression 3
259 6 Perlman et al. (2017) Child-Staff ratios in early childhood education and care settings and child outcomes: A systematic review and metaanalysis 2017 Nej Metastudie 1
260 6 Gørtz og Andersson (2014) Child-to-teacher ratio and teacher sickness absence 2014 Ja Instrument variabel estimation 6