REFUD anvender en fast liste af ydelser og aktiviteter, der påvirker de offentlige budgetter. En stor del af disse tager udgangspunkt i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM), som fx antal uger i året, eleven modtager specialundervisning, og kontakter med praktiserende læge i året under sygesikringen, mens enkelte er omdefineret for i højere grad at have relevans for populationen af normalklasse elever i folkeskolen, fx opdeling af grundskole forbrug i kommunale folkeskoler samt fri- og privatskoler, og andre er tilføjet som helt nye. 

Enhedspriserne anvendes til at værdisætte det ændrede forbrug af de offentlige ydelser og aktiviteter til en økonomisk konsekvens. 

Ved at klikke på en økonomisk konsekvens nedenfor kan du læse mere om hvordan enhedspriserne fordeler sig på hhv. stat, region og kommune. Du kan også læse om hvordan enhedsprisen er fremkommet.

Grundskole 

Ungdomsuddannelse

Sundhedsydelser

Politi, retsvæsen og kriminalforsorg

Andre konsekvenser